Dystrybucja hashrate sieci bitcoin staje się mniej scentralizowana

W 2012 roku, zaledwie kilka kopalni lub firm zajmujących się generowaniem waluty bitcoin kontrolowało wydobycie. W tym czasie kopalnia Deepbit odpowiadała za większość hashrate generowanego przez sieć bitcoin, ich udział w sieci sięgał czasem prawie 40 procent dystrybucji hashrate. Lata mijały i w tym czasie powstało dużo nowego sprzętu służacego kopaniu montet a przemysł bitcoin zaczął aktywnie rozwijać się i rosnąć, przez co wydobycie stało się znacznie bardziej zdecentralizowane niż to było wcześniej.

Jak wypłacić bitcoin anonimowo z bankomatu? Karta płatnicza pre-paid rozliczana w bitcoinach. Zobacz więcej.

Jak widać na poniższym rysunku, kontrast między 2012 i 2017 jest dość znaczny. W rzeczywistości, oprócz Slush, żadna z górniczych kopalni, które były dominujące w 2012 roku, obecnie taka nie jest. Jednak wykres przedstawia rozkład hashrate poszczególnych kopalni, a nie górników, z tego powodu że jest to prawie niemożliwe, aby śledzić położenie geograficzne górników a zarazem określić dokładny pomiar stopnia centralizacji górnictwa.

W ciągu ostatnich kilku lat, wielu użytkowników waluty bitcoin oraz inwestorzy zaczęło wyrażać swoje zaniepokojenie z powodu centralizacji kopalń bitcoin w Chinach. Niektóre przedstawione argumenty były dość absurdalne, takie jak fakt, że chiński rząd ma potencjał, aby kontrolować górniczą infrastrukturę i całą sieć bitcoin . Kwestie te zostały omówione przez ekspertów bezpieczeństwa podczas konferencji oraz prezentacji sieci bitcoin, jednym z nich był Andreas Antonopoulos (Andreas Antonopoulos).

Od początku 2016 roku Antonopoulos szeroko przedyskutował fakt centralizacji wydobycia i górniczej branży w Chinach. Głównym powodem, dla centralizacji tego przemysłu w Chinach jest szybkie wprowadzenie nowych technologii stosowanych w tej branży. Jak wyjaśnił Antonopoulos, układ ASIC lub dowolny sprzęt górniczy staje się przestarzały w ciągu dwóch lub trzech miesięcy. Zatem farmy kopiące bitcoin ulokowane są najbliżej producentów lub miejsc produkcji koparek ASIC, które mogą generować przede wszystkim dużą moc. Centralizacja wydobycia w Chinach pośrednio oznacza, że górnicy lub przedsiębiorstwa w tym kraju odgrywają wiodącą rolę w rozwoju i innowacji sprzętu kopiącego bitcoin.

Chiny doświadczyły również gwałtownego wzrostu produkcji mocy oraz energii elektrycznej. Dlatego ten środek stał się tam o wiele tańszy niż kiedykolwiek wcześniej, a wiele osób i firm szuka różnych sposobów wykorzystania nadmiaru energii w celu osiągnięcia zysku.

Chandler Guo, górnik bitcoin oraz inwestor wielu kopalniach mówi, że teraz nawet chińskie przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzają bitcoin poprzez nabycie koparek ASIC i górniczej infrastruktury.

“Dzisiaj przedsiębiorstwa energetyczne zainteresowały się biznesem związanym z górnictwem wcześniej my (górnicy) kupowaliśmy energię elektryczną od nich (przedsiębiorstw energetycznych) aby kopać bitcoiny . Dzisiaj, sprzedawcy, którzy sprzedają nam prąd, zajmują się wydobyciem bitcoin“, powiedział Guo. “Przedsiębiorstwa energetyczne nie sprzedają energii elektrycznej do nas, oni kupują sprzęt górniczy od nas. Wiele firm energetycznych zajmuje się kopaniem bitcoinów. Nawet małe przedsiębiorstwa energetyczne mogą kupić, przynajmniej 1-2 petahashy.”

Pomimo dostępności energii elektrycznej w Chinach, przemysł związany z wydobyciem Bitcoin przenosi się do chłodniejszych regionów takich jak Islandia. Powstały tam biura takich dużych firm jak Bitcoin BitFury, a chłodny klima w naturalny sposób chroni przed przegrzaniem koparek ASIC i innych niezbędnych urządzeń. To nie jest jedyna przyczyna, energia geotermiczna i wodna, która jest powszechna w tym kraju pomaga zmniejszyć koszty związane z prowadzeniem działalności. Ponadto zmiana trendu z wydobywczych firm do górniczych kopalni pozwoliła przemysłowi by stać się bardziej globalnym.

Od października 2016 r. hashrate bitcoina pokazuje wzrost i podwoił się w ciągu trzech miesięcy od 1,6 mln TH/s do 3,2 mln TH/s. Zwiększona ilość hashrate sieci bitcoin skorelowana jest z pojawieniem się nowych kopalni lub urządzeń, takich jak GBMiners z Indii, który obecnie kontroluje ponad 5,3 procent hashrate sieci.

Wzrosty wielkości sieci bitcoin i hashrate są uzupełnieniem jej szybkiego rozwoju. Tak jak przemysł wydobywczy jest coraz bardziej zdecentralizowany i hashrate sieci nadal rośnie w sposób wykładniczy, waluta bitcoin staje się bardziej wiarygodna i stabilna dla inwestorów.

 

Meet the Author

Grzegorz

Z zawodu jestem blogerem, który interesuje się kryptowalutami. Interesują mnie w szczególności zagadnienia związane z Bitcoin. Kopanie kryptowaluty, darmowe bitcoiny, zarabianie na bitcoinach. Swoją wiedzą dzielę się z internautami na portalu BitcoinBlog.pl

0 comments… add one

Leave a Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close